Basement

ATS Kabana High Basement

Lower Ground

ATS Kabana High Lower Ground

Upper Ground

ATS Kabana High Upper Ground

First Floor

ATS Kabana High First Floor

Second Floor

ATS Kabana High Second Floor

Third Floor

ATS Kabana High Third Floor

Fourth Floor

ATS Kabana High Fourth Floor

Office (5th to 28th Floor)

ATS Kabana High Office Floor

Office 29th Floor

ATS Kabana High 29th Floor

Lets Connect !!!